Elektryka

ELEKTRYKA

Profil działalności spółki obejmuje projektowanie, produkcję i usługi w różnych gałęziach przemysłu.

Realizujemy projekty z zakresu

- Energetyki
- Elektroenergetyki górniczej i hutniczej
- Przemysłu samochodowego
- Przemysłu maszynowego

Produkujemy

- Rozdzielnice nN do 1600A
- Zespoły transformatorowe o mocy do 20 kVA
- Wyłączniki stycznikowe
- Zasilacze elektronarzędzi
- Skrzynki łączeniowe rozgałęźne z dobezpieczeniem do sieci elektroenergetycznej nN
- Skrzynki łączeniowe rozgałęźne dla obwodów sterowniczych i telekomunikacyjnych
- Skrzynki spawalnicze
- Transparenty świetlne
- Mikrofalowe czujniki ruchu do sterowania oświetleniem
- Pulpity sterownicze
- Indywidualne kompensatory mocy biernej
- Wpusty kablowe

Świadczymy usługi w zakresie

- Remontów i modernizacji rozdzielnic nN
- Remonty pomp
- Remonty zespołów transformatorowych