Rozwiązania dla hydrauliki

Rozwiązania dla hydrauliki

Przemysł stalowy i hutniczy

- Pozycjonowanie rolek
- Ustawianie szczeliny walcowania
- Sterowanie prowadzenia wlewków
- Nadzorowanie ruchu kadzi odlewniczej
- Regulacja dopływu powietrza i gazu w wielkim piecu
- Sterowanie ruchem maszyn koksowniczych

Wydobywanie ropy i gazu

- Utrzymywanie naprężenia liny
- Kontrola naprężenia szybu wiertniczego
- Pozycjonowanie przewodu wiertniczego
- Regulacja zaworów
- Pozycjonowanie pompy do tłoczenia ropy naftowej
- Nadzorowanie pomp do tłoczenia ropy naftowej

Pozyskiwanie energii elektrycznej

- Regulacja rozdzielaczy turbin gazowych
- Sterowanie zaworami klapowymi w elektrowniach
- Nadzorowanie zaworów szybkozamykających
- Prowadzenie rynien parabolicznych
- Regulacja łopatek kierujących i wirujących w turbinach Kaplana
- Dostosowanie nachylenia łopat wirnika do prędkości wiatru

Górnictwo dołowe i odkrywkowe

- Stemplowanie sztolni
- Nadzorowanie głębokości wiercenia przy eksploatacji surowców
- Pozycjonowanie wiertnicy przy pobieraniu próbek podłoża
- Regulacja siłownika posuwu przy budowie tuneli