Przemysł stalowy i hutniczy

Przemysł stalowy i hutniczy

Wielki piec i piec łukowy

- Wysokie bezpieczeństwo procesowe 24 godziny na dobę
- Kontrola elektrod w piecu łukowym
- Zapewnienie prawidłowej pozycji elektrod
- Bezpieczna regulacja dopływu powietrza i gazu do wielkiego pieca
- Pomiar ciśnienia do chłodzenia wodą
- Kontrola poziomu napełnienia wsadem i koksem

Walcowanie na zimno i ulepszanie powierzchni

- Wysokiej jakości produkty do najwyższej jakości wykończenia
- Prawidłowa pozycja rolek na nawijarce i odwijarce
- Pomiar ciśnienia przy ulepszaniu powierzchni
- Doprowadzanie blachy do kręgu walcówki
- Kontrola jakości w powlekarkach

Maszyna piecowa, bateria koksownicza, instalacje transportowe

- Rozpoznawanie pozycji na wypycharce
- Rozpoznawanie pozycji krańcowych na wypycharce
- Sterowanie baterią koksowniczą przy wysokich wymogach bezpieczeństwa
- Niezawodna kontrola położenia w baterii koksowniczej
- Sterowanie wózkiem wypychającym

Linia do odlewania ciągłego

- Najwyższa elastyczność do różnych formatów
- Najwyższe bezpieczeństwo do kontroli kadzi odlewniczej
- Detekcja pozycji drągu startowego
- Szybka wymiana czujnika bez wycieków
- Kontrola długości wlewka płaskiego
- Transport wlewka płaskiego na belce podnoszącej

Walcowanie na gorąco i produkcja i produkcja blach grubych -
Urządzenia spełniające wysokie wymogi obróbki plastycznej

- Moduły sieciowe BNI do różnorodnych sieci przemysłowych
- Prowadzenie wlewka w klatce walcowniczej
- Precyzyjne ustawianie szczeliny walcowniczej
- Zapewnienie jakości w klatce walcowniczej
- Prawidłowe przyporządkowanie wlewków i kręgów walcówki